Серед більшості професій, які сьогодні популярні, є одна особлива - оператор комп'ютерного набору.

          Основа майстерності оператора комп'ютерного набору - оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати  у глобальній мережі Internet і модернізувати персональний комп'ютер. Сучасний світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко  розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку - освоєння професії оператор комп'ютерного набору. 

Професійно-технічне училище №38 смт Голованівськ готує робітників цієї професії. Оператор комп’ютерного набору вивчає обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж; обробку інформації та прийняття рішень; комп’ютерну обробку текстової, графічної та образної інформації; обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Основними предметами, які вивчають оператори комп’ютерного набору, є:

Основи роботи на ПК

Машинопис

Основи діловодства

Основи роботи в Internet

Охорона праці

Технології комп'ютерної обробки інформації:

Текстові редактори

Електронні таблиці

Бази даних

Графічні редактори

Основи технічного редагування та оформлення тексту

Основи роботи в Internet

 

Популярна енциклопедія робітничої професії

«Оператор комп’ютерного набору.Конторський  (офісний) службовець (бухгалтерія)»

для старших класів загальноосвітніх шкіл   Завантажити

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(Підприємства, установи та огранізації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.           Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору

2.           Кваліфікація – І категорія

3.           Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Повинен уміти: виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

4.           Загальнопрофесійні вимоги

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

-       раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-       дотримуватись норм технологічного процесу;

-       не допускати браку в роботі;

-       знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-       використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

-       знати інформаційні технології.

5.           Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти 

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Оператор комп’ютерного набору” ІІ  категорії:

       за умови продовження первинної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня, без вимог до стажу роботи

        за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Оператор комп’ютерного набору” ІІ-категорії не менше одного року.

6.           Сфера професійного використання випускника:

       обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

       комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

       обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

7.            Специфічні вимоги:

7.1.   Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.

7.2.   Стать: жіноча, чоловіча.

7.3.   Медичні обмеження.